Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS:

Iskolánk 23 éve nyitotta meg kapuit Budapest XXI. kerületében, a 2014/15-ös tanévtől a csepeli helyszín mellett a belvárosban is megkezdtük működésünket.  Tanulóink létszáma eléri a 1500 főt. Intézményünk fenntartója 2017/18-as tanévig az „Adu-val Európába” Alapítvány volt. 

A szakközépiskolai képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú gyakorlati képzésre, a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kompetenciák – közöttük az idegennyelvi kompetenciák – fejlesztésére. Tanulóink gyakorlati képzését nemcsak az iskola gyakorlótermei, tanműhelyei, hanem partnerintézményeink és az üzemi gyakorlatok is segítik.

A szakgimnázium szakmai végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készít fel. Általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

Gimnáziumunkban célunk, hogy tanulóink sikeres érettségit követően képesek legyenek a felsőoktatásba bekapcsolódni vagy emelt szintű szakképesítést szerezni. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola tanulói egyéni képességeiknek megfelelően olyan képzésben részesüljenek, amely lehetőséget teremt számukra akár a továbbtanulásra, akár a szakképzésbe való bekapcsolódásra, akár a munkavállalásra.

A szolgáltatások többletköltségeihez a tanulók által fizetett alapítványi hozzájárulás összege 40.000 Ft/tanév, mely részletekben is teljesíthető.

Iskolánkban a TÁMOP 3.1.4-12/1-2012-0228. számú sikeres pályázat révén 2013. tavaszától, két év alatt számos fejlesztés fog megvalósulni. A pályázatban nyert támogatás összege 179 481 000 Ft.

 

Bemutatkozó videó iskolánkról: